X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

FER: Facial Expression Recognition

مدل شکل فعال (Active shape model)

مدل شکل فعال یا به عبارتی Active shape model (ASM) توسط کوتس و همکارانش به عنوان یک روش تطبیق ویژگی مبتنی بر مدل آماری است، به این دلیل که اشکال بوسیله ی یک مجموعه نقاط توصیف می شود. ASM ترکیبی از مدل توزیع نقطه ای (PDM) برای یادگیری تغییرات شکل های قابل قبول و تعدادی از مدل های انعطاف پذیر برای نگه داشتن سطوح خاکستری اطراف نقاط ویژگی اختصاصی است. شکل زیر یک مثال را با استفاده از روش استخراج ویژگی نقاط ویژگی نقطه عطفی را نشان می دهد که در آن از 58 نقطه ویژگی اختصاصی چهره استفاده شده است. روش نقاط ویژگی نقطه عطفی از دو مرحله تشکیل شده است. اولین مرحله، مدل اشکال است که از نمونه های آموزشی به همراه برخی از نقاط ویژگی اختصاصی تفسیر شده، بدست آمده اند. سپس، مدل های بافت محلی برای هر یک از نقاط ویژگی اختصاصی نیز ساخته می شود. در مرحله ی دوم، مطابق با مدل های ساخت، از یک فرآیند جست و جوی تکراری برای تغییر شکل مدل استفاده می شود. مهمترین برتری استفاده از ASM این است که هیچ فرض جدیدی در مورد شکل های واقعی صورت نمی گیرد. در واقع شکل ها را مطابق مجموعه دیده شده بدون هیچ فرضیات شکلی معتبری توصیف می کند. زوهو و سایر همکارانش از جا به جایی هندسی بین مختصات نقاط ویژگی ASM طراحی شده و میانگین شکل ASM به عنوان ویژگی چهره برای FER استفاده نمودند. در سال های اخیر، اندرسون و سایر همکارانش یک نسخه ی توسعه یافته تری از ASM را ارائه نمودند که نام آن مدل آماری و شکل فعال (ASSM) برای تشخیص چهره است و دارای توان بسیار زیادی در کاربردهای FER است.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.