X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

FER: Facial Expression Recognition

K نزدیک ترین همسایه (K-nearest neighbour)

الگوریتم نزدیکترین همسایگی برای طبقه بندی یا classification  رگرسیون regression  کاربرد دارد . این راهکار در فاز آموزش شامل تعداد نقاط آموزشی با کلاس یا برچسب مشخص می باشد و پس از آن برای نمونه های جدید در فاز تست ، کلاس خروجی بر اساس آرای k  تا از نزدیکترین همسایه هایش مشخص می شود که اگر k=1  باشد کلاس نمونه بر اساس کلاس نزدیکترین همسایه تعیین می شود.

در متلب برای ایجاد یک مدل طبقه بندی knn  تابع مناسب تعریف شده و می توان از آن استفاده نمود به طور مثال قطعه کد زیر :

  load fisheriris

X = meas;

Y = species;

Mdl = fitcknn(X,Y,'NumNeighbors',5)

در این مثال از دیتاست تعریف شده fisheriris استفاده شده است که شامل داده های گل ها در متغیر X,meas ورودی ها و Y,species  برچسب ها یا انواع گل ها می باشد برای ساخت مدل طبقه بندی از تابع fitcknn  استفاده شده است که تعداد همسایه ها نیز 5 در نظر گرفته شده است .

قطعه کد زیر نحوه استفاده و خروجی را برای مدل ساخته شده با استفاده از تابع predict  نشان می دهد.

predict(Mdl,X(2,:))

 

ans =

 

  cell

 

    'setosa'

چنانچه ملاحظه می شود مدل به درستی کلاس نمونه دوم را که ‘setosa’ می باشد را تشخیص داده است.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.