X
تبلیغات
زولا

FER: Facial Expression Recognition

ماشین بردار پشتیبان(SVM)

استفاده از ماشین های بردار پشتیبان بسیار در زمینه ی دسته بندی بسیار پر کاربرد است و دقت خوبی در طبقه بندی فراهم می نماید. در این روش در حالت دو بعدی یک خط و در حالت کلی یک ابر صفحه بدست آورده می شود که دو کلاس را از یکدیگر جدا می نماید و این ابر صفحه یا خط به گونه ای انتخاب می شود که بیشترین حاشیه یا margin را نسبت به داده های موجود در هر دو کلاس داشته باشد.

برای استفاده از SVM به صورت چند کلاسه از تعدادی SVM دو کلاس استفاده می شود. به طور مثال در تابع fitcecoc به ازای k کلاس خروجی، از k(k-1)/2  ماشین بردار پشتیبان استفاده می شود. استفاده از این تابع کار با SVM را در حالت چند کلاسه آسان می نماید. در ادامه مثالی از استفاده از SVM در حالت چند کلاسه بیان می شود.

 load fisheriris

X = meas

Y = species

 Mdl = fitcecoc(X,Y)

 

Mdl =

  ClassificationECOC

             ResponseName: 'Y'

    CategoricalPredictors: []

               ClassNames: {'setosa'  'versicolor'  'virginica'}

           ScoreTransform: 'none'

           BinaryLearners: {3×1 cell}

               CodingName: 'onevsone'

  Properties, Methods


چنانچه ملاحضه می شود در این قطعه کد دیتاست گل زنبق از دیتاست های موجود در متلب فراخوانی شده و مقادیر ورودی ها و خروجی های مطلوب به مدل داده شده تا مد مناسب ایجاد شود در ادامه حاصل اجرای کد ملاحضه می شود که یک مدل تحت عنوان MDL ساخته شده که دارای 3 کلاس خروجی دارد و برچسب کلاس های خروجی مشخص است. برای استفاده از مدل ساخته شده به راحتی می توان از دستور predict استفاده کرد.

>> output=predict(Mdl,X(90,:))

output =

  cell

    'versicolor'


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.